Loddby Samfällighet

 

 
 

Styrelsen 

Ordförande

Kassör

Sekreterare 

Johan Knaggård

Anna Bergqvist

Anna Drake 

Fodervägen 9
Tel: 0763 38 2101

Mail: kassor@loddby.se


Ledamot

Ledamot


Helena Brandt

Robert Wernhed

Suppleant 

Suppleant


Carina Björkert 

Johnas Aronsson
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse_2016.pdf (1.61MB)
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse_2016.pdf
(1.61MB)


Debiteringslängd 2017
Debiteringslängd 2017
Debiteringslängd.xlsx (11.98KB)
Debiteringslängd 2017
Debiteringslängd 2017
Debiteringslängd.xlsx
(11.98KB)

 

 

 

 

Resultatrapport 2016
Resultatrapport 2016
LoddbySF - Resultatrapport - 2016.pdf (59.06KB)
Resultatrapport 2016
Resultatrapport 2016
LoddbySF - Resultatrapport - 2016.pdf
(59.06KB)

 

 

 

  

Balansrapport 2016
Balansrapport 2016
LoddbySF - Balansrapport - 2016.pdf (56.99KB)
Balansrapport 2016
Balansrapport 2016
LoddbySF - Balansrapport - 2016.pdf
(56.99KB)_____________________________________________________________________________________________

Årsmöte 2015-04-27
Protokoll årsmöte 2015-04-27
årsmöte 2015-04-27.pdf (16.7KB)
Årsmöte 2015-04-27
Protokoll årsmöte 2015-04-27
årsmöte 2015-04-27.pdf
(16.7KB)
Resultaträkning 2015
LoddbySF - Resultaträkning.pdf (52.76KB)
Resultaträkning 2015
LoddbySF - Resultaträkning.pdf
(52.76KB)
Protokoll Årsmöte 2016-04-26
Protokoll Årsmöte 2016.pdf (1.4MB)
Protokoll Årsmöte 2016-04-26
Protokoll Årsmöte 2016.pdf
(1.4MB)
Verksamhetsberättelse 2014
verksamhetsber2014.pdf (15.39KB)
Verksamhetsberättelse 2014
verksamhetsber2014.pdf
(15.39KB)
Stadgar Loddby Samfällighet
Stadgar LoddbySamfällighet.pdf (901.87KB)
Stadgar Loddby Samfällighet
Stadgar LoddbySamfällighet.pdf
(901.87KB)
Balansräkning 2015
LoddbySF - Balansräkning.pdf (53.39KB)
Balansräkning 2015
LoddbySF - Balansräkning.pdf
(53.39KB)
Årsmöte 2013-04-20
Protokoll årsmöte 2013
årsmöte2013-04-20.pdf (833.45KB)
Årsmöte 2013-04-20
Protokoll årsmöte 2013
årsmöte2013-04-20.pdf
(833.45KB)

 

Om du vill kontakta styrelsen maila Styrelsen@loddby.se så svarar vi så fort vi kan. // Styrelsen