Loddby Samfällighet

 

 
 

Välkommen till Loddby 

 Välkommen till Loddby - vår egen lilla "Bullerbyn” med gamla anor. Husen ser ut som de gör och

bykänslan är så tydlig just för att Loddby har sin speciella historik.

 

Lite historik

1897 beslutade Holmens Bruks och Fabriks AB att bygga en sulfitfabrik i Loddby, vid Motala ströms

utlopp. Några år senare öppnade Loddby massafabrik, som låg på det gamla industriområdet

bortanför grinden i slutet av Loddbyvägen. Holmen byggde sedan hus för de anställda, röda trähus

med vita knutar.

 

1921 grundades Loddby bollklubb och 1938 invigdes idrottsplatsen. Klubben bytte senare namn till

Loddby IF. Även parken hade en central roll för Loddby och på gamla arkivbilder kan man se både

krattade grusgångar och dansbana.

 

Loddby Herrgård tillhör sedan 1923 Holmens Bruk och fungerar som representationsbostad.

Herrgården har dock betydligt äldre anor. Den ursprungliga gården stod färdig 1584. År 1719

brändes herrgården ner av ryssarna men återuppbyggdes i sin nuvarande utformning under 1760-

talet.

 

Den 19 februari 1977 stängdes sulfitfabriken och husen såldes till de boende. Alla fabriksbyggnader

är numera rivna. Under 1980-talet byggdes det till ett större antal friliggande villor och bostadsrätter

i Loddby, alla röda med vita knutar för att bevara den gamla karaktären och bykänslan.

Det har i omgångar sedan 2006 skett provtagningar av den gamla industrimarken för att fastställa

saneringsbehov och möjligheten att bygga exempelvis nya villor i anslutning till det gamla

fabriksområdet. Norrköpings Kommun har tagit fram ”Program för området kring Björnviken

(Herstadberg, Loddby, Bredudden, Stridsudden och Grymön) inom Herstadberg, Händelö och

Kvillinge landsbygd”. Arbetet med detaljplaneprogrammet är vilande, men finns att läsa i sin helhet

på Norrköpings kommuns hemsida, diarienummer SPN-224/2011 214.

 

Loddby Vägsamfällighet har med sina ca 60 hushåll ett ansvar för att underhålla vägar, parken och

andra allmänna grönområden samt allén. Styrelsen för samfälligheten sköter den löpande driften och

planerar för löpande och långsiktigt underhåll. Årsmötet hålls i april varje år och sker i anslutning till

den gemensamma parkstädningen då alla hushåll förväntas hjälpa till. Det blir också ett trevligt sätt

att träffas och som bonus brukar deltagande i städningen ge en sänkning av årsavgiften.

 

Vår lilla ”Bullerbyn” är ett bostadsområde som medvetet är anpassat ”mer för barn än bilar”. Vi har

exempelvis valt att lägga farthinder på samtliga vägar så att bilarna tvingas hålla ner hastigheten.

Allén är så smal så man inte kan mötas, utan man får vänta in varandra. Alla förväntas ta eget ansvar,

ta upp hundbajs, klippa ner häckar, respektera varandras tomtgränser och hjälpas åt så vi alla trivs i

vårt fina Loddby. 