Loddby Samfällighet

 

Åtaganden och regler som vi kommit överens om ska gälla för villor och bostadsrätter i Loddby:

Hastighet

Högsta hastighet är 30km/h då det finns många barn i området. Kör med hänsyn!

Vägar

Vintertid plogas vägarna. Sandning sker endast på uttalat behov. Grus och sand som ligger kvar efter

vintersäsongen sliter på vägarna och måste borstas bort. Mossa som växer på asfalten måste också

bort, annars sprängs asfalten sönder vintertid. Varje villa-/bostadsrättsägare ansvarar för att sopa bort

grus på vägen utanför den egna tomten, även om vi beställer sopningsmaskin och att ta bort mossan. 

Häckar

Häckarna i Loddby är uppvuxna och vackra, men det finns en rekommenderad maxhöjd på 80 cm vid

vägkorsningar för att undvika olyckor. Häckarna får heller inte växa sig så breda så de växer ut på

körbanan. Det skapar mossa och förstör asfalten. Se till att klippa era häckar på höjd och bredd, så att

det blir trafiksäker sikt i kurvor, korsningar och vid utfarter och inte skadar asfaltsbeläggningen.

Belysning

Om du ser en trasig lampa i Loddby kontakta Magnus Brandt tel: 073-501 63 20.

Parkstädning och Årsmöte

Under en lördag i april månad brukar vi ha parkstädning under fm och årsmöte på em för

samfälligheten. (Bostadsrättsföreningen brukar också välja att ha sitt årsmöte denna dag.) Deltagande

i parkstädningen ger nedsättning av årsavgiften och är ett trevligt sätt att mötas och göra parken fin.

Majbrasa

Under många år har Loddby haft möjlighet att ha sin egen Valborgsmässoeld nere på

industriområdet. Där kan vi lägga ris och annat brännbart från våra beskurna träd och häckar. Den

som lämnat mycket ris på elden, hjälp till att vara brandvakt sedan när brasan ska brinna ut. 

Parkering

Egna fordon ska normalt sett parkeras på egen tomtmark. Då vägarna är smala hänvisas gästande

bilar till "Gästparkeringen" på grönområdet i kurvan mellan Loddbyvägen och Hagvägen.

Medlemmar och Styrelse

Alla som äger en villa eller bostadsrätt i Loddby är automatiskt medlemmar i Loddby

Vägsamfällighetsförening. Vi ansvarar gemensamt för vägunderhåll mm och upplåter åt Styrelsen att

sköta detta arbete. Vilka som ingår och kontaktuppgifter finns på hemsidan www.loddby.se  

Hemsida och Facebook

 

Alla får gärna bidra med bilder från olika Loddbyaktiviteter som kan läggas upp där. Det går bra att maila

info@loddby.se

Vi har också ett Facebook-konto som heter Loddby Samfällighet. Detta är en kanal

som alla boende kan använda löpande för att fråga eller tipsa om sådant som rör oss boende i

området. Tänk på att alltid hålla en trevlig ton i inläggen.